سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سهرابی – استادیار دانشگاه زاهدان
فرشاد غفاری پور – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این بررسی مدل اجزای محدود پایه قابی شکل یک پل ایجاد شده است برای مدل کردن بتن از المان سه بعدی هشت کره ای با قابلیت در نظر گرفتن ترک خوردگی در کشش و خرد شدن در فشار و برای مدل کردن ارماتور های طـولی از المان دو گرهی فشاری – کششی تک محوره استفاده شده است . ارماتور های عرضی به صورت در صد حجمـی در المـان بتنی منظور شده است و برای مدل کردن مصالح کامپوزیت از المان سه بعدی هشت گره ای که دارای خاصـیت لایـه ای می باشد استفاده شده است . در ابتدا پایه قابی شکل پل در شرایط چون ساخت (as built) و شرایط بهـسازی شـده مـدل شده است و نتایج آنالیز عددی با نتایج ازمایشات انجام شده مقایسه شده است و بعد از اثبات صحت مدل عددی ایجاد شده , با توجه به مشاهدات صورت گرفته از مدهای گسیختگی مواد کامپوزیت در آزمایشات , به بهینه سازی رفتار پایه قابی شکل با استفاده مناسب از مواد کامپوزیت (FRP) در اتصالات ستون به سر ستون پایه می پردازیم , نتایج تحلیل نشان دهنده افزایش شکل پذیری و ظرفیت باربری جانبی قاب می باشد