سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسلام سازمند – کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه تهران
شاهرخ مالک – عضو هیاُت علمی دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تهران
امیر ساعدی داریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این بررسی مدل اجزای محدود پایه قابی شکل یک پل ایجاد شده است برای مدل کردن بتن از المان سه بعدی هشت کره ای با قابلیت در نظر گرفتن ترک خوردگی در کشش و خرد شدن در فشار و برای مدل کردن ارماتور های طولی از المان دو گرهی فشاری – کششی تک محوره استفاده شده است . ارماتور های عرضی به صورت در صد حجمی در المان بتنی منظور شده است و برای مدل کردن مصالح کامپوزیت از المان سه بعدی هشت گره ای که دارای خاصیت لایه ای می باشد استفاده شده است . در ابتدا پایه قابی شکل پل در شرایط چون ساخت (as built) و شرایط بهسازی شده مدل شده است و نتایج آنالیز عددی با نتایج ازمایشات انجام شده مقایسه شده است و بعد از اثبات صحت مدل عددی ایجاد شده ,با توجه به مشاهدات صورت گرفته از مدهای گسیختگی مواد کامپوزیت در آزمایشات ,به بهینه سازی رفتار پایه قابی شکل با استفاده مناسب از مواد کام پوزیت( FRP)در اتصالات ستون به سر ستون پایهمی پردازیم ,نتایج تحلیل نشان دهنده افزایش شکل پذیری و ظرفیت باربری جانبی قاب می باشد