سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاکر – بخش برق و الکترونیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود سماوات – بخش برق و الکترونیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای کاهش مرتبه سیستمها ی مرتبه دوم خطی و غیر متغیر با زمان به گونه ای ارائه گردیده ‏است که ضمن حفظ ساختار مرتبه دوم مدل اصلی ومزایای روش بالانس متداول در کاهش مرتبه دقت تقریب نیز افزایش ‏یابد.روش کاربدین صورت است که ابتدا سیستم با ساختار مرتبه دوم را به فضای حالت می بریم سپس آنرا با روش بالانس ‏ترکیبی کاهش می دهیم و در نهایت سیستم را به ساختار مرتبه دوم باز می گردانیم.در روند تبدیلات شرایط لازم و ‏خصوصیات سیستماتیک اجرا روش مورد بررسی قرار می گیردودر نهایت روش مطرح شده روی دو سیستم عملی پیاده ‏سازی می گردد. نتایج عددی بهبود دقت روش ارائه شده را در مقایسه با روش مبتنی بر بالانس معمولی تایید می کند.‏