سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا فولادفر – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
موسی یونسی – کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

پیرسازی دو مرحله ای، عملیات حرارتی نوینی است که بر روی آلیاژها ی گروه ۷۰۰۰ آلومینوم و به منظور افزایش مقاومت به خوردگی تنشی و حفظ استحکام بالای آنها، به عنوان جایگزین عملیات حرارتی T₆، که منجر به افت مقاومت به SCC این آلیاژها می شود پیشنهاد شده است. این عملیات شامل یک مرحله پیرسازی کوتاه در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد پس از کوئنچ، کوئنچ مجدد و سپس پیرسازی به روش معمول در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد به منظور دستیابی به توزیع ریز و پراکنده ذرات فاز ثانویهاست. دراین تحقیق به بررسی و بهسازی عملیات حرارتی نوین پیرسازی دو مرحله ای آلومینیوم ۷۰۷۵ پرداخته شده است. انجام یک مرحله نورد سرد پیشاز بازگشت و نیز یک مرحله پیش از پیر سازی مجدد، باعث افزایش همزمان استحکام تا اندازه نمونه T₆ و مفاومت به SCC آلیاژ تا نمونه T₇₃ شد. کرنش اولیه منجر به تشکیل بیشتر رسوبات فاز η و کرنش نورد دوم باعث شکست رسوبات روی مرزدانه و افزایش سطح مناطق الکترون ۱۰ شد که هر دو عامل، کاهش انحلال رسوبات را به همراه داشته و در نتیجه باعث افزایش مقاومت بهSCCدند.