سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرایی – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران و مشاور ارشد شرکت مقاومساز
افشین مصلحی تبار – مدیر فنی شرکت مقاومسازی پیشرفته پرمایون

چکیده:

سازه های مقاوم در برابر زلزله باید از یک طرف در لرزش های نسبتاً خفیف سختی مناسبی از خود نشان دهند، و از طـرف دیگـر بایـد قادر به استهلاک انرژی قابل توجهی در حین یک زلزله شدید باشند . در این مقاله سیستمی نسبتاً نوین که هر دوی شرایط فوق الذکر را تأمین می کند به روش اجزاء محدود غیر خطی مورد بررسی قرار می گیرد . در این سیستم انرژی ناشی از زلزله در اثر تغییرشکل های برشی غیر الاستیک در یک پانل برشی مستهلک می شود . پانل برشی به عنوان یک فیوز شکل پذیر در مسیر انتقال نیرو از مهاربندها به تیر طبقه عمل می کند . هدف از این مقاله یافتن عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد پانل برشی و تأثیر پانل برشی بر عملکـرد لـرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده می باشد . نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان می دهند که در صورت انتخاب صحیح پانـل هـای برشـی، آنها می توانند قابلیت استهلاک انرژی یک سازه را به طرز قابل توجهی افزایش دهند بدون آن که سختی سازه چندان کـاهش پیـدا کند .