سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علی رضویان امرئی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
فرید فردوسیان – کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

چکیده:

با توجه به ساخت وساز برخی از بناهای مهم کشور بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش دوم)، و اهمیت آنها، دستگاه های ذیربط به مقاوم سازی این ساختمانها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای می نمایند، مقایسه ساختمانهای طرح شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش دوم) و سپس بررسی آسیب پذیری ومقاوم سازی آنها با توجه به دستورالعمل بهسازی لرزه ای می تواند مثمر ثمر واقع شود. به این منظور پنج قاب خمشی بتنی ۲، ۴، ۵، ۷و۱۰ طبقه انتخاب شده و بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش دوم) و آیین نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی گردید، و مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای به دو روش استاتیکی غیر خطی و دینامیکی خطی تحت هدف بهسازی مبنا توسط نرم افزار SAP2000 تحلیل گردید. در ادامه اعضایی که مورد پذیرش دستورالعمل نبودند با مقاطع قوی تر جایگزین شده و درصد افزایش وزن سازه ها در هر حالت مشخص شدند. در نهایت مشخص شد که بجز در ساختمان دو طبقه در روش استاتیکی غیر خطی، در تمامی حالات دیگر سازه ها تحت بهسازی مبنا بین ۱۱ تا ۶۶ درصد اعضایشان مورد پذیرش نبوده واحتیاج به مقاوم سازی دارند و درصد اضافه وزن این ساختمانها حداکثر به ۴۴ درصد می رسد.