سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد قاسم وتر – عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ونداد گرمه ای – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

ستون های بتنی پل ها، در محل اتصال خود به فونداسیون در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر هستند. با وجود بهسازی بدنه ستون ها همواره این قسمت از پل ها، محلی برای تمرکز آسیب دیدگی میباشد. طی انجام این مطالعات ضمن دست یابی به روشی کاربردی جهت مقاوم سازی ستون ها، با ارایه روش پیشنهادی، کاهش و یا رفع آسیب دیدگی در پای ستون های بتنی پل ها در برابر زلزله مورد نظر بوده است. اساس این تحقیق مبتنی بر مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی است. در این رابطه جهت ساخت نمون ه ها برای آزمایش بر روی میز لرزان، از روابط حاکم در مدل سازی دینامیکی و نیز آیین نامه طراحی لرزه ای پل های کالیفرنیا بهره گرفته شده است. پس از ساخت نمونه های مقیاس شده، با قرار دادن درصدی از وزن بار ثقلی ستون به صورت سربار و با وارد کردن لرزه های
مختلف به پی ستون با استفاده از میز لرزان، مطالعات انجام شد.در این مطالعه ضمن بررسی انواع روش های مقاوم سازی موجود در جهان به مقایسه چند نمونه از این روش ها پرداخته شد. از نتایج مهم این مطالعات علاوه بر تعیین مناسبترین روش بهسازی لرزه ای به تشریح عملکرد کفشک بتنی پیشنهادی جهت بهبود رفتار لرزه ای ستون ها ی بتنی پلها و ساختمان ها پرداخته میشود.