سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عمید مرندی – مدیر اداری و مدیر کیفیت پژوهشکده صنایع رنگ، کارشناس ارشد مدیریت محیط ز
مازیار پروین زاده – کارشناس گروه پژوهشی فیزیک رنگ پژوهشکده صنایع رنگ ایران، دانشجوی دکتر
محمدرضا رودسرابی – مدیر دفتر ارتباط با صنعت پژوهشکده صنایع رنگ، کاشناسان ارشد شیمی

چکیده:

درحال حاضر بسیاری از محله ها به محیط زیست های آلوده و ناسالم تبدیل شده اند. این محله ها بر یکدیگر اثر می گذارند و این تاثیرات با سرعت به سایر محله های مجاور شهر، گسترش می یابد. فشارهای ناشی از عدم ثبات و فقدان توسعه پایدار، غالبا نقطه آغازین نابودی شهرها به شمار می روند. اگر دید سیستمی برای برنامه ریزی در راستای بهسازی محیط وجود داشته باشد و امور جاری با مدیریت یکپارچه و علم وخرد حل و فصل شود، یقینا اثرات قابل توجهی را شاهد خواهیم بود. اینمقاله با بررسی چالش های پیش رو راهکارهای مناسبی رادر قالب منظرسازی، فرهنگ سازی، توسعه فضای سبز، حمل و نقل توسعه کالبدی ارائه می دهد که حاصل اجرای آنها طیف گسترده کم توانان را نیز شامل می شود. در آخر نیز نکات مدیریتی به عنوان شاخص پایداری ذکر می گردد.