سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت ملی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

نظر به وضعیت ساخت و ساز در کشور و آسیب پذیری شدید قابهای مرکب در زلزلههای گذشته، در این مقاله نحوه بهسازی اینگونه قابها با تقویت میانقاب یا تعبیه میانقاب نو مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. همچنین با مرورمدلهای رایانهای موجود در این زمینه، مدلهای لازم در بهسازی میانقابها معرفی شده اند. در انتهاء باتوجه به رفتار میانقابها،توصیههای لازم در جهت اعمال ضوابط بهسازی برای ساختمانهای قاب مرکب ارائه شده است.