سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی –
ابوالفضل زرنگاریان –
پدرام موسوی –
حامد حقی –

چکیده:

با شهرنشین شدن انسان و گسترش ساخت و ساز و نیاز به مصالح نوین که ضمن تامین خواسته های انسان، هزینه کمتری نیز در بر داشته باشند، صنعت ساختمان دچار تحول شد و ابداعات و اختراعات متعددی در زمینه بکارگیری مواد و مصالح جدید در ساختمان سازی پدید آمد، درصد ساله اخیر بکارگیری شیشه در صنعت ساختمان دچار تغییرات متعددی شده است و از یک کالای ساختمانی صرف، که فقط در پنجره ها و درب ها استفاده می شد به یکی از مصالح مکمل و ترکیبی در جای جای ساختمان تبدیل شده است.
امروزه به منظور حداکثر استفاده از نور خورشید و اجرای برخی ایده های معمارانه، سطح وسیعی از ساختمان را با شیشه می پوشاند، لذا بهسازی و بهینه سازی کاربرد شیشه در ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است. ضرورت کنترل بهسازی ساختمان با مصالح مرکب شیشه ای هنگامی مشهودتر می شود که سطح وسیعی از ساختمان با مصالح مرکب شیشه ای پوشیده شود. این ساختمان ها از نظر کاهش وزن و بعضی شاخصه های دیگر نسبت به ساختمانهای بهسازی شده بامصالح سنتی ارجعیت دارد. در این مقاله سعی شده با تاثیرات شیشه در تامین حداقل های ما از یک برنامه بهسازی پرداخته شود.