سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میسمی – هیئت علمی مرکز ملی مقاوم سازی ایران
سعیده سعیدی – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران
حامد حقی – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران
مونا کوچکی – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران

چکیده:

خوردگی مخازن آب تاثیر زیادی برکیفیت آب داراست .دربعضی موارد این خوردگی باعث تخریب بدنه و هدر رفت آب نیزمی شود .با توجه به نقش و اهمیت جایگاه تامین آب شرب و بهداشتی مورد مصرف اقشار مختلف مردم درشهرها و روستاهای کشور و بالابردن میزان بهره بری از منابع قابل استحصال ازیک سو و ازسوی دیگر کاهش مشکلات فراوری تاسیسات و ابنیه آبی و افزایش عمر کاربری تاسیسات تهیه ،انتقال ،توزیع ،تصفیه و ذخیره سازی آب شرب ازجایگاه ویژه ای برخوردار است .دراین مقاله سعی براین است که با توجه به سوابق موجود نیم نگاهی به بحث خوردگی مخازن ذخیره و نگهداری آب شرب بتنی و فلزی و یا مصالح مرکب صورت پذیرد .