سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید سعید آیت – دانشکده مهندسی کامیپوتر ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
روح الله دیانت – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدتقی منظوری – استادیار

چکیده:

در این مقاله از روش waveshrink برای بهسازی گفتار استفاده می شود، این روش از ضرایب موجک سیگنال استفاده میکند. در این روش بهسازی با صفر کردن یا کاهش بعضی از ضرایب تبدیل موجک نمونه ها انجام میشود. در این مقاله پس از بررسی روش waveshrink ،پارامترهای موثر در آن مثل درجه و سطح موجک، آستانه و نوع تابع حذف، بیان شده و تاثیر هر کدام از آنها در بهبود گفتار مورد بررسی قرار میگیرد و با ارایه و بهبود روشها کارایی افزایش داده می شود. در انتها نیز نتایج حاصل از شبیه سازی آورده شده و تحلیل میشوند.