سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد جواد بلورچی – گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فرهاد انصاری – گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

درتاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۳۷۷ درمنطقه لبد ولملمی ازتوابع شهرستان فارسان واقع درگوشه شمال باختری استان چهارمحال و بختیاری بین ساعت ۱۸و۱۹ قسمتی ازدامنه شمال خاوری کوه گینو پس ازجدایش ازپیکرکوه به دره رودخانه لبد سقوط کرد و یک بهمن سنگی را بوجود آورد که پس ازعبور ازدره روستای ابیکار کارکن علیا را باتمامی ۵۵ سکنه و دارایی هایشان درخود مدفون ساخت منطقه یاد شده درزاگرس مرتفع جای دارد و باتوجه به ویژگیهای زمین ساختی و زمین شناختی این پهنه به شدت تکتونیزه و خرد شده می باشد این عاملی است که درکنار برخی عوامل دیگر نظیر تناوب پدیده یخبندان و ذوب یخ دربازه های زمانی روزانه و فصلی پدیده پیرشدن سنگها اختلاف ارتفاع بسیارزیاد بین قله کوه کینو و دره رودخانه لبد تخلخل فراوان و کارستیک بودن اهکهای کرتاسه مصالح تشکیل دهنده بهمن سنگی و بارندگی فراوان درروزهای پیش ازرویداد سبب وقوع بهمن سنگی ابیکار شدها ست مشخصات عمومی این بهمن سنگی شامل حجم توده جابجا شده وسعت منطقه پوشیده شده کمینه ارتفاع سقوط جابجایی افقی انجام شده میزان بالاکشیدگی کمینه سرعت حرکت و میانگین ضخامت توده مدفون کننده روستاهریک به ترتیب درحدود ۹ملیون مترمکعب ۰/۵ کیلومترمربع ۶۰۰متر ۱/۵ کیلومتر ۲۰۰متر ۲۸۰تا۳۳۰کیلومتر درساعت و ۱۵متر براورد میگردد