مقاله بهينه سازي استخراج مس از کانسنگ کم عيار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از ليچينگ باکتريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي استخراج مس از کانسنگ کم عيار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از ليچينگ باکتريايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليچينگ باکتريايي
مقاله باکتري مزوفيل
مقاله ترموفيل معتدل
مقاله هيپ
مقاله مس
مقاله سرچشمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دره زرشكي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعليان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي نقش پارامتر هاي موثر مانند pH، غلظت آهن فريک و آهن فرو و بهينه سازي پارامتر هاي عملياتي براي افزايش استخراج مس از کانسنگ سولفيدي هيپ شماره ۳ مجتمع مس سرچشمه بوده است. دراين راستا با استفاده از طرح تاگوچي ابتدا آزمايش هاي ظروف لرزان طراحي و شرايط بهينه استخراج مس تعيين گرديد. در ادامه تست هاي ليچينگ ستوني طراحي و چگونگي افزايش بازيابي مس از اين هيپ با استفاده از باکتري هاي مزوفيل وترموفيل معتدل بررسي شد. نتايج آزمايشات ظروف لرزان نشان داد حداکثر بازيابي مس در دما و pH مناسب، حضور آهن فرو و بدون حضور آهن فريک حدود۹۰ درصد مي باشد. بر اساس نتايج آزمايش هاي ستوني بازيابي مس در ليچينگ باکتريايي با استفاده از مخلوط  باکتري هاي مزوفيل در مقايسه با ليچينگ شيميايي تحت شرايط بهينه، تا حدود ۳۰ درصد و با استفاده از باکتري هاي ترموفيل معتدل تا بيش از ۴۰ درصد افزايش مي يابد.