مقاله بهينه سازي استخراج و تکثير DNA از بلوکهاي بافتي پارافيني با ارایه يك روش تركيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۳۲ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي استخراج و تکثير DNA از بلوکهاي بافتي پارافيني با ارایه يك روش تركيبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوک پارافينه
مقاله استخراج DNA
مقاله واکنش زنجيره اي پلي مراز
مقاله بافت سرطاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهراسبي نژاد آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافتهاي پارافينه موجود در آرشيو بخشهاي آسيب‌شناسي منبع بسيار غني از نمونه‌ هاي انساني براي مطالعات مولکولي به روشهايي مانند واكنش زنجيره‌اي پلي‌مراز (PCR) در بيماريهايي همچون سرطان مي‌باشند. اما مشکل موجود آن است که اسيدهاي نوکلئيک در اين بافتها در مسير تثبيت ‌شدن و پارافينه‌ نمودن، آسيب ديده و در بسياري از موارد کيفيت DNA استخراج شده براي PCR مناسب نمي‌باشد. در اين تحقيق سعي شد با بررسي چند روش متداول استخراج و تکثير DNA از بافتهاي پارافينه، نقاط ضعف آنها برطرف شده و يک روش ترکيبي جديد معرفي شود. همچنين اثر آنزيمهاي مختلف Taq polymerase، pfu و pwo و مخلوط آنها در تکثير DNA بافت پارافينه مقايسه شد. نتايج نشان داد بازدهي استخراج روش تركيبي در مقايسه با روشهاي قبلي بيشتر بوده و DNA حاصل از آن قابليت تکثير بهتري در واکنش PCR دارد.