مقاله بهينه سازي الگوي رفتاري کارکنان پليس با تدوين معيارهاي اخلاقي: گامي موثر در حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي الگوي رفتاري کارکنان پليس با تدوين معيارهاي اخلاقي: گامي موثر در حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح الگوي مصرف
مقاله اخلاق پليس
مقاله استاندارد سازي
مقاله رفتار پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي خوزاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح الگوي مصرف به معناي استفاده بهينه از منابع است و در سازمان ها نيز مهمترين منبع، منابع انساني هستند هر گونه اقدام و اصلاحي که در اين منبع صورت گيرد و منجر به افزايش بهره وري و اثربخشي سازماني شود را مي توان به عنوان حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف تلقي نمود. لذا به منظور اصلاح رويه مصرف و يا به مفهوم ديگر ارتقاي اثربخشي و افزايش کارآيي، پليس اهداف خاص و گوناگوني را انتخاب و بر مبناي آن اقدامات خود را به منظور کسب بيشترين نتيجه شکل مي دهد. در اين بين رفتار و کردار اخلاقي پليس با توجه به آثاري که در اثربخشي عملکرد و ماموريت پليس دارد، باعث گرديده توجه به اخلاق در رفتار کارکنان، مورد توجه سازمان پليس باشد؛ لذا به منظور بهينه نمودن رفتار اخلاقي کارکنان، چارچوب استانداردي براي رفتار اخلاقي در قالب تدوين اصولي و همه جانبه نگرانه معيارهاي اخلاقي کارکنان پليس مطرح مي گردد که مي تواند در صورت پياده سازي صحيح، افزايش کارآيي عملکرد و بهره وري سازمان را موجب گردد. يکي از ملاک هاي پياده سازي صحيح اين گونه معيارها، نقش خود سازمان است. به اين معني که سازمان با فراهم آوردن بستر و امکانات لازم و در ادامه آموزش و مشاوره تحقق اين معيارها را در رفتار و کردار کارکنان عملياتي مي نمايد.