مقاله بهينه سازي انرژي مصرفي دو موتور الكتريكي تزويج شده بر اساس الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي انرژي مصرفي دو موتور الكتريكي تزويج شده بر اساس الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم محورکردن
مقاله بهينه سازي
مقاله نسبت جريان ها
مقاله الگوريتم ژنتيک (GA)
مقاله راندمان و برد سيستم محرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربلند مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو موتور الكتريكي تزويج شده مي تواند جانشين تک موتور نيروي محرك زيردريايي شود. در اين صورت با تغيير سرعت زيردريايي، توان پروانه و متعاقبا توان مكانيكي اين دو موتور نيز تغيير مي كند. يکي از مسايل مهم در کنترل کننده سيستم تزويج دو موتور الكتريكي نحوه تقسيم مناسب توان بار بين دو موتور است. در مقالات گزارش شده قبلي توان بار به صورت غيربهينه بين موتورها تقسيم شده است. در اين مقاله کنترل کننده بهينه اي طراحي شده که بازده سيستم را حداكثر مي کند. تخصيص بهينه بار موتورها در سرعت هاي مختلف متفاوت است. کنترل کننده پيشنهادي اين مقاله مبتني بر الگوريتم ژنتيک است و قادر است در تمامي سرعت ها توان بار را بين موتورها به صورت بهينه تقسيم کند. نتايج شبيه سازي رفتار مناسب سيستم و تقسيم بهينه توان بار را نمايش مي دهد.