مقاله بهينه سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي بيوليچينگ مس از کنسانتره کالکوپيريتي با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوليچينگ
مقاله ترموفيل معتدل
مقاله کنسانتره کالکوپيريتي
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي بيوليچينگ کنسانتره کالکوپيريتي مس سرچشمه با استفاده از کشت مخلوط باکتريهاي ترموفيل معتدل اکسيد کننده آهن و سولفور است. آزمايشات با استفاده از يک طرح آزمايشي فاکتوريل کامل با لحاظ نمودن تاثير پارامترهاي دما،pH  اوليه محيط، نوع محيط کشت  و يون نقره بر بازيابي هاي مس و آهن و همچنين تعداد باکتريها طراحي شدند. در اين راستا از دو انکوباتور شيکردار در دور همزدن ۱۵۰ rpm استفاده و آزمايشات با دانسيته پالپ ۱۰ درصد (وزني به حجمي) براي مدت ۳۰ روز انجام شدند. با استفاده از روش آناليز واريانس با نرم افزار Design Expert، مدلهايي بين پارامترهاي مورد بررسي و متغيرهاي پاسخ توصيف گرديد و براي پيش بيني شرايط بهينه به کار گرفته شد. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان بازيابي مس تحت شرايط بهينه (دماي ۵۰°C،pH  اوليه ۱٫۸، محيط کشت Norris و حضور کاتاليزور نقره به ميزان ۳۰ mg/L حاصل مي شود.