مقاله بهينه سازي تخصيص آب در شرايط كم آبي با استفاده از روشهاي برنامه ريزي غيرخطي، هوش جمعي و الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي تخصيص آب در شرايط كم آبي با استفاده از روشهاي برنامه ريزي غيرخطي، هوش جمعي و الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تخصيص
مقاله بهينه سازي
مقاله برنامه ريزي غيرخطي
مقاله هوش جمعي
مقاله الگوريتم ژنتيك
مقاله مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مريد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي نژاد شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدوديت منابع آب، افزايش نيازهاي آبي و وقوع خشك سالي هاي متناوب، صرفه جويي در مصرف آب و استفاده كارآمد از آن امري لازم و ضروري است كه استفاده از تكنيكهاي مناسب بهينه سازي در اين خصوص مي توان راهگشا باشد. در اين تحقيق، مقايسه تكنيك هاي مختلف بهينه سازي برنامه ريزي خطي (NLP)، هوش جمعي (PSO) و الگوريتم ژنتيك (GA) در مديريت تخصيص آب كشاورزي در شرايط خشكسالي با حداكثرسازي درآمد، هدف قرار داده شده است. بدين منظور دوره خشكسالي سالهاي آبي ۱۳۷۷-۷۸ تا ۱۳۷۹-۸۰ در شبكه هاي آبياري زاينده رود اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. براين ساسا مدل سازي هاي لازم در چهار لايه كه سد چادگان، شبكه ها، محصولات و دور آبياري را در برداشت، توسعه يافت. مقايسه نتايج برتري روش NLP و سپس PSO را نشان داد. ضمن اينكه نشان داده شد كه اين رويكرد تا ۳۶ درصد امكان افزايش درآمد را نسبت به مديريتهاي سنتي دارد.