مقاله بهينه سازي ترکيبات محيط کشت براي توليد ميکروبي گلوتاميک اسيد از ضايعات خرما با استفاده از روش فاکتوريل جزيي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ترکيبات محيط کشت براي توليد ميکروبي گلوتاميک اسيد از ضايعات خرما با استفاده از روش فاکتوريل جزيي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوتاميک اسيد
مقاله ضايعات خرما
مقاله غوطه وري
مقاله سرعت همزدن
مقاله طراحي فاکتوريل جزيي
مقاله بيوتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعوتي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي اصفهاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الساداتي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضايعات خرما به عنوان يکي از ضايعات کشاورزي کربوهيدراتي که در دسترس و به مقدار فراوان در جنوب و غرب مديترانه يافت مي شود به عنوان سوبسترايي جديد براي توليد گلوتاميک اسيد، پيش ساز گلوتامات منو سديم، استفاده شد. طراحي فاکتوريل جزيي براي بررسي اثر متغيرهاي مقدار بيوتين، مقدار اوره و سرعت همزدن بر روي مقدار گلوتاميک اسيد توليد بکار گرفته شد. براي پيش بيني پاسخ از مدلي دو جمله اي استفاده شد. مشخص شد که سرعت همزدن تاثير معني داري بر روي توليد گلوتاميک اسيد دارد. بيشترين مقدار گلوتاميک اسيد در محدوده سرعت همزدن ۲۴۰-۲۵۰rpm و غلظت اوره ۲-۸-۳ g/l گزارش شد. مطالعه نشان داد که ضايعات خرما مي توانند به عنوان سوبسترايي ارزان قيمت براي توليد گلوتاميک اسيد استفاده شوند.