مقاله بهينه سازي جهت گيري فضاهاي آزاد در شهر سقز بر اساس شرايط اقليمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي جهت گيري فضاهاي آزاد در شهر سقز بر اساس شرايط اقليمي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم و معماري
مقاله سقز
مقاله جهت گيري حياط
مقاله جهت گيري معابر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلكي هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر سقز به دليل واقع شدن در يک موقعيت خاص جغرافيايي، شرايط توپوگرافي و سامانه هاي جوي موثر بر منطقه شرايط زيست اقليمي ويژه اي را به خود اختصاص داده است. به طوري که يخبندانهاي طولاني مدت مشکلات عديدهاي را براي ساکنين اين شهر ايجاد ميکند، لذا لزوم بررسي شرايط اقليمي در رابطه با طراحي فضاهاي آزاد تلاشي است براي کاستن مشکلات مربوطه که در اين رابطه با استفاده از داده هاي هواشناسي سينوپتيک وضعيت زيست اقليمي شهر سقز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد:
بر اساس شاخص دماي موثر مشخص گرديد ۵۴٫۹ درصد از سال مواقع سال هوا کاملا سرد ميباشد و تنها ۱۵٫۶ درصد از سال در  سايه آسايش نسبي حاصل ميگردد. حدود ۲۹٫۸ درصد از مواقع نيز با بهره گيري از تابش آفتاب مي توان شرايط مناسبي را در سقز ايجاد کرد.
به منظور بهره گيري بهينه از شرايط اقليمي در فضاهاي باز و معابر موقعيت انواع مختلف حياط و معابر بر روي دياگرام مسير حرکت خورشيد عرض جغرافيايي سقزترسيم ومشخص گرديد، در سقز جهت استقرار بهينه حياط ساختمان جهت جنوب شرقي با کشدگي در راستاي شرقي – غربي مي باشد.
جهت استقرار معابر نيز به منظور جلوگيري از ماندگاري يخ و برف در سطح خيابانها و معابر جهات شمالي – جنوبي و۱۵  تا  30درجه انحراف از جنوب به سمت غرب با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت و تابش آفتاب و جلوگيري از ورود بادهاي سرد مناسب ترين جهت مي باشد.