مقاله بهينه سازي خواص شکست و رفتار پخت آميزه رويه تاير سواري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي خواص شکست و رفتار پخت آميزه رويه تاير سواري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح آزمون آماري
مقاله مدل سازي
مقاله بهينه سازي
مقاله مقاومت پارگي
مقاله سرعت رشد ترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيوا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آتشي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر آميخته سازي با کائوچوي طبيعي و کائوچوي بوتادي ان و آميخته سازي با دوده N330 بر رفتار پخت و خواص فيزيکي-مکانيکي آميزه رويه تاير بر پايه کائوچوي SBR و دوده N234 بررسي شده است. هم چنين، اثر مقدار گوگرد و شتاب دهنده بر خواص مختلف آميزه لاستيکي در بازه گسترده مقادير عوامل پخت مطالعه شد. جاي گزيني بخشي از کائوچوي SBR با کائوچوي طبيعي بهبود قابل توجه در مقاومت پارگي، رشد ترک، گرما زايي، خواص پخت و سايش را به دنبال داشت بدون آن که سختي، پراکنش و استحکام کششي تغيير محسوسي کند. جاي گزيني با کائوچوي بوتادي ان نيز همين روند را به همراه داشت بجز اين که سرعت رشد ترک افزايش قابل توجهي نشان داد. جاي گزيني بخشي از دوده N234 با دوده N330 باعث افت اندک در سايش و مقاومت پارگي شد. اما، سرعت رشد ترک را کاهش داد. سرعت رشد ترک با افزايش مقدار گوگرد و شتاب دهنده افزايش و مقدار سايش ابتدا کاهش و سپس افزايش نشان داد. استحکام کششي و مقاومت پارگي نيز ابتدا روند افزايشي با چگالي اتصالات عرضي نشان دادند و سپس با افزايش بيشتر دچار افت شدند. مطالعه ساز و کارهاي حاکم نشان داد در کنار ساز و کار بلورينگي القايي زنجيرهاي لاستيک، ساز و کار قابليت تحرک زنجيرها بر رشد ترک حاکميت دارد. حال آن که براي ساير خواص شکست، رقابتي بين اين ساز و کار با ساز و کار تقويت مشهود است. در نهايت فرمول بندي بهينه بر پايه آميخته سه تايي لاستيکيSBR/BR/NR  و دوتايي دوده اي N234/N330 که در آن سطح چگالي اتصالات عرضي و نسبت گوگرد به شتاب دهنده بهينه شده است.