مقاله بهينه سازي ديسک غير همگن دوار به روش غير گرادياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ديسک غير همگن دوار به روش غير گرادياني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله سيمپلکس
مقاله ديسک دوار
مقاله ديسک غيرهمگن
مقاله المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در صنايع هوافضا، براي ديسکهاي توربين گاز، کاربردهاي متعددي مانند استفاده در موتورهاي توربوجت تعريف شده است. اين ديسک هاي دوار معمولا در شرايط عادي در دماي بسيار بالايي کار مي کنند و با سرعت زاويه اي بسيار زيادي مي چرخند. لذا کم کردن وزن آنها در دستگاه هاي مرتبط با صنايع هوافضا، مزاياي زيادي دارد و علاوه بر کاهش وزن خالص دستگاه، صرفه جويي اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. در حالت کلي ديسک دوار به علت کاربردهاي فراواني که در صنعت دارد، از ديرباز، موضوع تحقيقات و مطالعات متعددي بوده است. از ميان کاربردهاي ديسک دوار مي توان به ديسکهاي توربين و کمپرسورهاي توربين هاي گازي اشاره کرد. ديسک توربين گاز اغلب در گراديان هاي دمايي بالا و سرعتهاي زاويه اي زياد کار مي کند. سرعت زاويه اي بالا باعث ايجاد نيروي گريز از مرکز بزرگ در ديسک مي شود و همزمان با آن، دماي بسيار زياد، منجر به کاهش مقاومت ماده سازنده ديسک و اين باعث افزايش تغيير شکل در ديسک مي شود.
به منظور تحليل ديسک و رسيدن به توزيع مناسب تنشها در آن، بايد با توجه به شرايط دمايي ديسک، خواص ماده را نيز متغير در نظر گرفت که اين تغييرات ممکن است وابسته به شعاع، دما يا هر دو باشد. براي رسيدن به اين هدف، ديسک غيرهمگن با ضخامت مشخصي مطالعه مي شود. در اينجا، با استفاده از مدل سازي ديسک دوار به عنوان مجموعه اي از حلقه هاي مختلف که هر يک خواص ثابتي دارند، مساله تغييرات خواص در کل ديسک را با کمي تقريب و با وجود تغييرات در خواص هر يک از حلقه ها نسبت به ديگري، مي توان مدل سازي کرد. حالت بهينه و پروفيل آن، با متناسب شدن ضخامت حلقه ها نسبت به هم به دست مي آيد و محدوديتهاي تنش را ارضا مي کند. در اين تحقيق با استفاده از الگوريتم سيمپلکس اين فرايند انجام شده است. الگوريتم سيمپلکس با فضاي نرم افزار تحليلي انسيس ترکيب شده و سپس به اجرا درآمده و نتايج نهايي ارايه شده است.