مقاله بهينه سازي روش استخراج ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۸۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي روش استخراج ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذرالبنج
مقاله سولاناسه
مقاله هيوسين
مقاله آلکالوييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خديوپارسي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: پيرعلي همداني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه بذرالبنج از خانواده سيب زميني يكي از گياهان دارويي مهم مي باشد كه شامل تروپان آلكالوييدها است. تروپان آلكالوييدها يك گروه مشخص از متابوليت هاي ثانويه خانواده سيب زميني هستند. گونه هاي هيوسياموس منبع غني از تروپان آلكالوييدها هستند كه به طور عمده شامل هيوسيامين و هيوسين (اسكوپولامين) مي باشند كه به صورت وسيعي به سبب خواص درماني آنها مانند مدري، آنتي اسپاسموديكي، آنتي كولينرژيكي، مسكن و آرام بخشي مورد استفاده قرار مي گيرند. بنابراين تعيين روشي بهينه براي استخراج هيوسين از گياه بذرالبنج امري ضروري است.
هدف: هدف از انجام اين تحقيق، تعيين شرايط بهينه براي استخراج ماده مؤثره دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج مي باشد.
روش بررسي: سه فاكتور دماي استخراج، زمان استخراج و اندازه ذره اي گياه با استفاده از روش طراحي باكس – بنكن سه سطحي مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار هيوسين به دست آمده توسط دستگاه گاز كروماتوگراف مدل Younglin Acm 6000 اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان دادند که بهترين شرايط عملياتي براي استخراج هيوسين از گياه بذرالبنج شامل استخراج به كمك امواج مافوق صوت در دماي ۴۳ درجه سانتي گراد با مش ۴۵ و در مدت زمان ۱۳۰ دقيقه مي باشد که تحت اين شرايط بالاترين مقدار هيوسين از گياه استخراج مي شود.
نتيجه گيري: براي استخراج ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج بايستي از شرايط عملياتي ويژه اي که در تحقيق به دست آمده است استفاده شود.