مقاله بهينه سازي ساختار الگوريتم درخت مدل خطي محلي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي حدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ساختار الگوريتم درخت مدل خطي محلي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي حدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل عصبي – فازي
مقاله شناسايي سيستم غيرخطي
مقاله درخت مدل خطي
مقاله الگوريتم بهينه سازي حدي (EO)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درخت مدل خطي محلي يا LOLIMOT که در آن از نوعي مدل فازي عصبي خطي محلي استفاده شده است، الگوريتمي بر اساس استراتژي تقسيم و حل مي باشد که در آن حل مساله پيچيده از طريق تقسيم مساله به تعدادي زير مساله کوچک تر (و از اين رو ساده تر) صورت مي پذيرد. بنابراين مشخصات اين مدل فازي – عصبي (زيرمساله هاي کوچک تر شده) به مقدار زيادي به ساختار الگوريتم به کار برده شده جهت تقسيم بندي وابسته مي باشد. الگوريتم LOLIMOT براي رسيدن به خروجي با خطاي کمتر فضاي مساله را به تعدادي مدل خطي محلي يا LLM تقسيم مي نمايد و پس از پيدا کردن بدترين LLM) LLM با خطاي بيشتر) با تقسيم آن به دو LLM الگوريتم را ادامه مي دهد. در اين الگوريتم در هر تکرار از آن بدترين LLM با نرخ تقسيم ۱/۲ در جهت هاي متعامد بر فضاي ورودي تقسيم مي شود. در اين مقاله به کمک الگوريتم بهينه سازي حدي به بهينه سازي نرخ تقسيم مي پردازيم، نتايج پياده سازي حاکي از آن است که کارايي نسخه جديد الگوريتم LOLIMOT از نظر شاخص ميانگين مربعات خطا بهتر از الگوريتم اوليه است.