مقاله بهينه سازي شرايط استخراج اينولين از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به کمک روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شرايط استخراج اينولين از کنگر با و بدون اعمال فراصوت به کمک روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنگرفرنگي
مقاله اينولين
مقاله قند کل
مقاله امواج فراصوت
مقاله روش سطح پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: فرزان مهر حنانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اينولين به دليل دارا بودن ويژگي هاي مفيد تغذيه اي به طور گسترده اي در جهان مورد استفاده مي باشد. يکي از منابع مهم استخراج صنعتي اينولين نوعي کنگر است. لذا در اين بررسي، ميزان قند کل، اينولين و بهينه سازي شرايط استخراج آبي اينولين با و بدون اعمال امواج فراصوت (به شکل مستقيم و غيرمستقيم) و ترکيب هاي مختلف زمان، دما و نسبت حلال به کنگرفرنگي مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمايشي شامل استفاده از طرح Box-Behnken و روش آماري سطح پاسخ بود. با توجه به مدل تجربي به دست آمده توسط روش سطح پاسخ، ارتباط ميان متغيرهاي مورد مطالعه و ميزان استخراج قند کل کنگرفرنگي مناسب تشخيص داده شد. با توجه به ميزان ماده خشک (۶٫۷ درصد) و ميزان قند کل (۳٫۹ درصد) کنگرفرنگي، شرايط بهينه استخراج اينولين دماي ۸۰، زمان ۵ دقيقه و نسبت حلال به کنگرفرنگي ۱:۵ تعيين گرديد. به علاوه، مقايسه يافته هاي روش استخراج آبي با و بدون اعمال امواج فراصوت نشان دهنده رابطه مستقيم بين ميزان استخراج قند کل، فرکانس و توان امواج فراصوت بود، به گونه اي که با به کار بردن امواج فراصوت با فرکانس و توان بالاتر زمان استخراج نسبت به زمان استخراج آبي بدون اعمال فراصوت به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافت.