مقاله بهينه سازي شرايط توليد اسيد لاکتيک در فرايند غير مداوم تخمير آب پنير توسط باکتري لاکتوباسيلوس کازئي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شرايط توليد اسيد لاکتيک در فرايند غير مداوم تخمير آب پنير توسط باکتري لاکتوباسيلوس کازئي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (+) L- اسيد لاکتيک
مقاله آب پنير
مقاله لاکتوباسيلوس کازئي
مقاله طراحي آزمايش و روش تاگوچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلي زاده محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نجف آبادي سميره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدليل مصرف فراوان اسيد لاکتيک و مشتقات آن، در سال هاي اخير مطالعات زيادي به منظور توليد اين اسيد آلي صورت گرفته است. در اين پژوهش، شرايط توليد اسيد لاکتيک از آب پنير پروتئين گيري شده در يک فرايند تخمير غير مداوم توسط لاکتوباسيلوس کازئي مورد مطالعه قرار گرفته و به منظور بهينه سازي شرايط محيط کشت، از روش تاگوچي استفاده شد. ۴ غلظت مختلف براي منابع ازت؛ عصاره مخمر، پپتون و سولفات آمونيوم؛ و ۳ سطح براي دما و دور همزن انتخاب شد. در شرايط بهينه تعيين شده با تحليل هاي تاگوچي، در يک فرايند غير مداوم و بدون کنترل pH، پس از گذشت ۲۴ ساعت گرماگذاري نمونه ها، ۱۲٫۵ گرم بر ليتر اسيد لاکتيک بدست آمد.