مقاله بهينه سازي شرايط حذف سرب توسط ساکارومايسس سرويزيه در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شرايط حذف سرب توسط ساکارومايسس سرويزيه در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله ساکارومايسس سرويزيه
مقاله جذب زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياركه سلخوري نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرب از طريق آب، غذا و هوا وارد بدن انسان مي شود و در استخوان ها به جاي کلسيم تجمع مي يابد. اين عنصر مي تواند به سيستم عصبي، کليه ها و سيستم تناسلي به خصوص در کودکان آسيب برساند و در ساخت هموگلوبين نيز اثر گذارد.
هدف: مطالعه به منظور بهينه سازي شرايط جذب سرب توسط ساکارومايسس سرويزيه در شرايط آزمايشگاهي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مرکز آزمايشگاهي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ايران انجام شد. در اين تحقيق از ساکارومايسس سرويزيه تجاري کارخانه خميرمايه لرستان استفاده شد. عوامل موثر در جذب زيستي مانند غلظت اوليه فلز، زمان تماس و PH بررسي شدند. براي تثبيت سلول هاي مخمر از روش به دام انداختن استفاده شد.
يافته ها: بيش ترين ميزان جذب مخمر (۸۰ ميلي گرم بر گرم وزن خشک) در زمان تماس ۲ ساعت، غلظت فلز سرب ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر و در
PH 4.5 مشاهده شد. ميزان جذب فلز توسط سويه مخمر پيش تيمار شده با روش اتوکلاو، ۳۵٫۳ ميلي گرم بر گرم وزن خشک گزارش شد. ميزان جذب توسط سلول هاي تثبيت شده در مقايسه با سلول هاي آزاد حدود دو برابر افزايش يافت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، ساکارومايسس سرويزيه پيش تيمار نشده و تثبيت شده يک جذب کننده خوب براي حذف يون هاي سرب از محيط است.