مقاله بهينه سازي شکل پروتز ران بر اساس معيار خستگي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي شکل پروتز ران بر اساس معيار خستگي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و روش المان محدود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله خستگي
مقاله روش المان محدود
مقاله پروتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشك آبادي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدي خونيقي صياد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش المان محدود يکي از روش هاي پيشرفته براي مدلسازي در مکانيک مواد جامد مي باشد که در طراحي و آناليز پروتزهاي مصنوعي به کار رفته در بدن انسان مورد استفاده قرار مي گيرد. يکي از فاکتورهاي مهم در طراحي استخوان ران (رابط بين مفصل لگن و زانو )که تحت تنش هاي پيچيده اي قرار دارد، کاهش ميزان تنش در تک تک اجزاء تشکيل دهنده پروتز در اثر بارهاي ناشي از وزن فرد است. در اين تحقيق از پروتزي با دو جنس متفاوت براي بررسي تاثير انواع مواد در تحليل خستگي استفاده شده است. يکي ديگر از فاکتور هاي مهم، پيوند مناسب استخوان مصنوعي با استخوان طبيعي توسط يک ماده چسبي قوي است تا در طول زندگي بيمار سبب لغزش تنه استخوان مصنوعي در داخل تنه استخوان طبيعي نشود. در آناليز المان محدود براي مدل کردن قسمت هاي تماسي که سطوح نسبت به هم عکس العمل نشان مي دهند از المان تماسي استفاده شده است. براي سطح تماس تنه استخوان مصنوعي و ماده چسبي سه حالت در نظر گرفته شده است: کاملا گير دار، قابل لغزش با ضرايب اصطکاکي صفر و ۰٫۲٫ از روش الگوريتم ژنتيک نيز براي بهينه سازي شکل پروتز استفاده گرديده است. نتايج بدست آمده با نتايج ارايه شده توسط  Charnley مقايسه شده است كه بهبود شكل پروتز جديد را نشان مي دهد. زاويه بهينه در حدود ۱۳۲ درجه بدست آمده است.