مقاله بهينه سازي عملکرد سامانه انتقال قدرت دورگه با معرفي يک تقسيم کننده توان جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي عملکرد سامانه انتقال قدرت دورگه با معرفي يک تقسيم کننده توان جديد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجموعه تقسيم کننده توان
مقاله سامانه انتقال قدرت دورگه
مقاله راهبرد پايشي
مقاله حد ذخيره
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي سيدابومحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار، يک سامانه انتقال قدرت دورگه اي معرفي شده که در آن، يک مجموعه تقسيم کننده توان جديد اتصالي مکانيکي را بين چهار محور موتور احتراقي، دو موتور برقي و محور متصل به تفاضلي (ديفرانسيل) و چرخ ها فراهم مي آورد. يک راهبرد پايشي موثر براي سامانه انتقال قدرت دورگه جديد طراحي و سپس مراحل شبيه سازي و نتايج آن ارايه شده است. پايشگر طراحي شده داراي چهار ورودي توان درخواستي، سرعت خودرو، حد ذخيره انباره و دماي موتور احتراقي است و عملکرد تک تک اجزاي انتقال قدرت شامل موتور احتراقي، دو موتور برقي و انباري را به گونه اي تنظيم مي کند که بازده کل سامانه بيشينه گردد. اين پايشگر با استفاده از منطق فازي چگونگي ذخيره انباره را با توجه به ورودي هاي دريافتي از تک تک اجزا تعيين مي کند. اين منطق فازي حد ذخيره انباره را همواره در يک محدوده اي بالا نگه مي دارد و در صورت امکان ميزان ذخيره انباره را افزايش مي دهد تا نقاط عملکردي موتور احتراقي را به نقاط بهينه تر نزديک کند. همچنين پايشگر طراحي شده با استفاده از يک بهينه سازي عددي، دور موتور احتراقي را تعيين مي کند تا نه صرفا موتور احتراقي بلکه کل سامانه را در حالت بهينه قرار دهد. براي شبيه سازي سامانه انتقال قدرت و پايشگر طراحي شده از نرم افزارهاي متلب-سيمولينک و ادوايزر استفاده شده است. نتايج شبيه سازي ارايه شده، با نتايج شبيه سازي انجام شده با پايشگر پيش فرض مقايسه شده است که اين مقايسه کارآمدي پايشگر طراحي شده را نشان مي دهد.