مقاله بهينه سازي فرآيندهاي ايمني در صنعت ساخت و ساز کشور با کمک يک سامانه پشتيباني از تصميم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي فرآيندهاي ايمني در صنعت ساخت و ساز کشور با کمک يک سامانه پشتيباني از تصميم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاظت و ايمني
مقاله دستمزد کيفي
مقاله سامانه هاي اطلاعاتي مديريت
مقاله مديريت پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيلاني نيا شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در صنعت ساخت و ساز ايران در مقايسه با ساير صنايع، حوادث و اتفاقات بيش تري رخ مي دهد. به عنوان اولين گام در جهت کاهش حوادث شغلي مسوولين ساخت و ساز ايران به دست اندرکاران اين امر پيشنهاد کرده اند تا به جاي استفاده از روش هاي سنتي در پرداخت حقوق کارکنان شاغل در پروژه هاي ساخت و ساز از روش دستمزد کيفي استفاده کنند. ارزيابي طرح هاي حفاظت و ايمني يک وظيفه عمده است که برعهده مديران پروژه گذاشته شده است. اما اجراي عملي روش دستمزد کيفي يک وظيفه مشکل و چالش برانگيز است. هدف اين پژوهش ارايه ابزاري است که سبب سهولت اجراي آن شود. در اين تحقيق الگوي شاخص سه مرحله اي براي ارزيابي خطرات حوادث بالقوه موجود در پروژه هاي ساختمان سازي استفاده شده است، و سوال اساسي اين است که آيا سامانه ايمني پيشنهاد شده پيمانکاران براي مقابله با خطرات حوادث اصلي موجود در پروژه مناسب است. اين الگو به عنوان يک سامانه پشتيباني تصميم گيري (DSS) عمل مي کند. نتيجه پژوهش حاضر نشان مي دهد که اجراي الگوي دستمزد کيفي با الگوريتم پيشنهادي از ميزان حوادث در پروژه هاي ساخت و ساز کشور ايران خواهد کاست.