مقاله بهينه سازي فرآيند با چند سطح پاسخ به وسيله شبكه هاي عصبي بر مبناي مفهوم مطلوبيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي فرآيند با چند سطح پاسخ به وسيله شبكه هاي عصبي بر مبناي مفهوم مطلوبيت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش سطح پاسخ
مقاله بهينه سازي فرآيند با چند سطح پاسخ
مقاله تابع مطلوبيت
مقاله شبكه عصبي پس انتشار پيش‌خور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روشي براي بهينه سازي فرآيند با چند سطح پاسخ به وسيله شبكه هاي عصبي پيشنهاد مي شود كه در آن از مفهوم مطلوبيت مقدار هر متغير پاسخ جهت پيش بيني استفاده مي كند. در اين پژوهش شبكه پس انتشار پيش خور با دو لايه پنهان استفاده مي شود. تعداد نرونهاي لايه پنهان با استفاده از معيار ميانگين مربع خطا براي داده هاي آموزش و تست تعيين مي گردد. تعداد نرون هاي لايه اول برابر تعداد فاكتورها و تعداد نرونهاي لايه آخر برابر تعداد سطوح پاسخ مي باشند. پس از آموزش شبكه، مرحله پيش بيني با دادن سطوح مختلف به فاكتورها براي محاسبه مطلوبيت آزمايشهاي مختلف به شبكه انجام مي شود. در مرحله بعد مقادير مطلوبيت كل محاسبه مي گردد. آنگاه تركيبي به عنوان بهينه انتخاب مي شود كه داراي بيشترين مطلوبيت كل باشد. در انتها براي نشان دادن قابليت شبكه عصبي يك مثال عددي آورده مي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد گرچه تعيين نوع شبكه عصبي مناسب زمان بر است ولي از لحاظ دقت نسبت به روش سطح پاسخ مناسب تر مي باشد. در ضمن تركيب بهينه به دست آمده از روش سطح پاسخ يكي از جوابهاي بهينه به دست آمده از روش شبكه عصبي مي باشد.