مقاله بهينه سازي فرآيند خشک کردن ترکيبي اسمز هواي داغ برش هاي قارچ خوراکي دکمه اي (Agaricus Bisporus) توسط روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي فرآيند خشک کردن ترکيبي اسمز هواي داغ برش هاي قارچ خوراکي دکمه اي (Agaricus Bisporus) توسط روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگيري اسمزي
مقاله بهينه سازي
مقاله خشک کردن با هواي داغ
مقاله روش سطح پاسخ
مقاله قارچ خوراکي دکمه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري بيرام زينب
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماندگاري پايين قارچ دکمه اي، سبب شده که بخش عمده اي از توليد قارچ دکمه اي به صورت فرآوري شده به بازار عرضه گردد. در فرآيند آبگيري اسمزي يك فرآيند انتقال جرم چند مولفه اي رخ مي دهد، به گونه اي كه همزمان با خروج آب از ماده غذايي، عوامل اسمزي به درون بافت  نفوذ مي كنند که مقدار آن در مقايسه با آب خروجي بسيار اندک مي باشد. در اين تحقيق بهينه سازي فرآيند خشك كردن تركيبي اسمز هواي داغ برش هاي قارچ دكمه اي با هدف بيشينه كردن خروج آب و جذب مجدد آب و كمينه نمودن جذب ماده جامد و چروكيدگي توسط روش سطح پاسخ انجام گرفت.
مواد و روش ها: کليه آزمون ها بر روي قارچ دکمه اي با رطوبت اوليه ۲±۹۱ درصد بر مبناي وزن تر انجام گرديد. اثرات شش فاكتور دماي محلول اسمزي با محدوده ۲۵ الي ۴۰ درجه سانتي گراد در پنج سطح  25، ۳۰، ۵٫۳۲، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتي گراد، مدت زمان تماس محصول و محلول اسمزي با محدوده ۱۲۰ الي ۳۰۰ دقيقه در سطوح ۱۲۰، ۱۷۸، ۲۱۰، ۲۴۱ و ۳۰۰ دقيقه،  غلظت سديم کلريد در محلول اسمزي با محدوده ۰ الي ۱۵ گرم در ۱۰۰ ميلي ليتر در سطح هاي ۰، ۸٫۴، ۵٫۷، ۱۰ و ۱۵ گرم در ۱۰۰ ميلي ليتر و ساکارز با محدوده ۴۰ الي ۶۰ گرم در ۱۰۰ ميلي ليتر در پنج سطح  40، ۴۶، ۵۰، ۵۳ و ۶۰ گرم در ۱۰۰ ميلي ليتر، فشار محيط با محدوده ۵۰۰ الي ۷۰۰ ميلي بار در سطوح ۵۰۰، ۵۶۴، ۶۰۰، ۶۳۵ و ۷۰۰ ميلي بار و دماي خشک کردن تکميلي با محدوده ۳۰ الي ۶۰ درجه سانتي گراد در سطح هاي ۳۰، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ درجه سانتي گراد با استفاده از طرح CCD بر روي شاخص هاي خروج آب، جذب ماده جامد، جذب مجدد آب و چروکيدگي بررسي گرديدند.
يافته ها: دماي محلول اسمزي ۳۹ درجه سانتي گراد،  مدت زمان تماس محصول و محلول اسمزي ۱۶۴ دقيقه، غلظت عوامل اسمزي (۱۴ درصد ميزان سديم کلريد و ۵۳ درصد  مقدار ساکارز)،  فشار محيط ۶۰۰ ميلي بار و دماي خشک کردن تكميلي ۴۰ درجه سانتي گراد بعنوان شرايط بهينه فرآيند بدست آمد. در شرايط بهينه، خروج آب، جذب ماده جامد، جذب مجدد آب و چروكيدگي به ترتيب  38.63 درصد،  17.3 درصد ، ۲۶٫۲ و ۱۵٫۷ درصد، بودند.
نتيجه گيري: اگرچه شرايط بهينه بدست آمده شرايط مطلوبي مي باشد، اما براي داشتن محصولي بهتر بايد مواردي از جمله رنگ،  بافت،  مزه و ديگر شاخص هاي كيفي نيز در تحقيقات آينده مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند.