مقاله بهينه سازي فرايند نيتراته کردن و نيتريت زدايي هم زمان با بررسي تاثير برخي فاکتورهاي مهم بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي فرايند نيتراته کردن و نيتريت زدايي هم زمان با بررسي تاثير برخي فاکتورهاي مهم بر آن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف نيتروژن
مقاله فرايند هم زمان نيتراته کردن و نيتريت زدايي
مقاله نسبت COD/NH3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي کناري حنانه
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي حذف نيتروژن از فرايندهاي متفاوت فيزيکي – شيميايي و بيولوژيکي استفاده مي شود. در مقايسه با فرايندهاي فيزيکي – شيميايي، فرايندهاي بيولوژيکي به دليل تاثير بيشتر و ارزان تر بودن ترجيح داده مي شوند. فرايندهاي بيولوژيکي مورد استفاده براي حذف نيتروژن، بر اساس دو مرحله نيتراته کردن و نيتريت زدايي انجام مي گيرند. در اين مقاله با استفاده از روش ترکيت نيتراته کردن و نيتريت زدايي ميزان تاثير پارامترهاي نسبت COD/NH3 ورودي، غلظت سلولي (MLSS)، دوز همزن و زمان کشت بر ميزان حذف نيتروژن بررسي شده است. نتيجه ها نشان داد که مي توان با افزايش نسبت COD/NH3 از ۲ به ۲۰ ميزان حذف زا تا حدود ۹۰ درصد افزايش داد. استفاده از دور همزن برابر ۳۰۰ دور بر دقيقه در مقايسه با دور همزن برابر با ۱۰۰ دور بر دقيقه به دليل اختلاط و يکنواختي بيشتر و با وجود افزايش غلظت اکسيژن محلول باعث بيشتر نيتروژن شد. هم چنين با افزايش MLSS از ۱ به ۱۰ و در نتيجه تشکيل توده هاي درشت تر سلولي، ميزان حذف ۲۰ درصد افزايش يافت.