مقاله بهينه سازي فرمولاسيون و متغيير هاي اکسترودر براي غني سازي اسپاگتي با آرد کامل سويا بوسيله طرح آماري مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي فرمولاسيون و متغيير هاي اکسترودر براي غني سازي اسپاگتي با آرد کامل سويا بوسيله طرح آماري مخلوط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپاگتي سلامتي بخش
مقاله ويژگي هاي پخت
مقاله غني سازي
مقاله متغيير هاي فرآيند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري تهراني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير افزودن آرد کامل سويا در دامنه ۰ تا ۲۷ درصد و آب از ۳۱ تا ۳۵ درصد در فرمول و همچنين شرايط مختلف اکستروژن بر روي ويژگي هاي پخت اسپاگتي به منظور توليد فراورده سلامتي بخش، مورد بررسي قرار گرفت. فرآيند در اکسترودري با سرعت چرخش مارپيچ در دامنه ۱۰ تا ۴۰ دور بر دقيقه و آب سيرکولاسيون با دماي ۳۵ تا ۷۰ درجه سانتي گراد، انجام شد. نتايج نشان مي دهد که افزودن آرد کامل سويا موجب کاهش معني دار (P≤۰٫۰۵) زمان پخت و وزن پخت، شده است. اين در حالي است که در اين شرايط افت پخت افزايش معني داري داشت. درجه حرارت و سرعت چرخش اکسترودر هيچ تاثير معني داري بر ويژگي هاي پخت نداشتند، اما برهمکنش بين آنها و اجزا فرمولاسيون موجب بهبود صفات مورد بررسي شد. از سوي ديگر، اثر متقابل بين اجزاء فرمولاسيون و درجه حرارت آب سيرکولاسيون داراي تاثير منفي بر مقدار افت پخت تيمارها بود. بررسي آماري نتايج با استفاده از طرح مخلوط نشان داد که بهترين اسپاگتي زماني توليد مي شود که فرمول حاوي ۲۴٫۳ درصد آرد کامل سويا، ۴۴٫۷ درصد آرد نول و ۳۱ درصد آب در اکسترودر با سرعت چرخش مارپيچ ۲۵ دور بر دقيقه و دماي آب سيرکولاسيون ۵۲٫۵ درجه سانتي گراد، فراوري شود.