مقاله بهينه سازي متغيرهاي تنظيم موتورهاي درونسوز با استفاده از طراحي آزمايش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات موتور از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي متغيرهاي تنظيم موتورهاي درونسوز با استفاده از طراحي آزمايش ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنظيم
مقاله طراحي آزمايش ها
مقاله پسروي
مقاله بهينه سازي چندمعياره
مقاله شبيه سازي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري امير
جناب آقای / سرکار خانم: برادران كاظم زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش هاي طراحي آزمايش ها به بهينه سازي متغيرهاي تنظيم موتور خودرو با اهداف كمينه سازي مصرف سوخت و آلاينده هاي محيط زيست موتورهاي درون سوز پرداخته مي شود. تقاضاي روزافزون در مورد كاهش آلاينده هاي محيط زيست و مصرف سوخت و ديگر مشخصات موتور خودروها، منجر به پيچيدگي موتورها و سامانه هاي پايش قواي محركه گرديده است. روش هاي سنتي تنظيم نيازمند زمان طولاني و هزينه هاي گزاف است و تنظيم موتورهاي درون سوز امروزي – با متغيرهاي متعدد و در حال افزايش واحد پايش موتور به روش هاي سنتي، با نياز به كاهش زمان توسعه قواي محركه در تناقض است. در اين مقاله، روش شناختي كاربردي و نمونه عملي آن براي تنظيم موتور و تعيين مقادير بهينه پايشي بر پايه الگوي رايانه اي، با استفاده از طراحي آزمايش ها و الگوسازي آماري، ارايه شده كه مزاياي استفاده از طراحي آزمايش ها و روش هاي الگو سازي آماري را در توسعه الگو هاي كاربردي و با هدف كاهش زمان و هزينه آزمايش ها نشان مي دهد. همچنين يك قاعده بهينه سازي براي حل مساله چندمعياره اين تحقيق كه مبناي آن ضرايب وزني متغير پوياست، ارايه شده كه براي مساله موردي ذكرشده، آزمون شده و نتايج آن ذكر گرديده است.