مقاله بهينه سازي متغيرهاي سيستم ترمز ضدقفل (ABS) جهت استفاده در کشش عميق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي متغيرهاي سيستم ترمز ضدقفل (ABS) جهت استفاده در کشش عميق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشش عميق
مقاله نسبت حد كشش
مقاله سيستم ترمز ضد قفل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي بوذرجمهر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از روشهاي جديد افزايشLDR1  استفاده از سيستم ترمز ضد قفل (ABS2) بر روي ورقگير است. در اين روش به جاي اينكه ورقگير به طور ثابت روي ورق نيرو اعمال  كند و جريان فلزي را کنترل کند، در هر ثانيه چندين مرتبه (بين ۲۰-۵۰ مرتبه) ورق را محکم گرفته و رها مي کند كه اين امر باعث افزايش LDR مي شود.
در اين تحقيق اثر پارامترهاي موثر در كشش عميق با سيستم ضد قفلABS  بر بهبود شرايط كشش و افزايش LDR بررسي شده است. نتايج آزمايشهاي روي ورق ST14 نشان داد كه براي هر سرعت سنبه فركانس بهينه اي براي ABS وجود دارد. همچنين از نتايج آزمايشها استنباط شد بهترين حالت وارد كردن نيروي ورقگير ايجاد يك فاصله گپ ثابت و يك گپ متغير توسط سيستم ABS مي باشد.