مقاله بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز با استفاده از نظريه گروه هاي کليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز با استفاده از نظريه گروه هاي کليدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري بلوکي
مقاله گروه هاي کليدي
مقاله محدوده نهايي
مقاله معادن روباز
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدمحمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي بافقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود آن که تاکنون الگوريتم هاي متعددي براي بهينه سازي محدوده معدنکاري روباز ارايه شده اما بدليل وجود بعضي محدوديت ها در الگوريتم هاي موجود، همواره ارايه الگوريتم هاي جديدي که بتواند برخي از اين محدوديت ها را پوشش دهد، مورد توجه متخصصان بوده است. در اين مقاله، از مفاهيم روش گروه هاي کليدي که به طور خاص به منظور تحليل پايداري شيب هاي سنگي استفاده مي شود، براي تدوين الگوريتم بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز استفاده شده است. اين الگوريتم که KG-PLO  ناميده شده است، بر روي نوع ويژه اي از مدل اقتصادي محدوده معدني اجرا مي شود و از آنجا که از پشتوانه قوي منطق رياضي بهره مي برد، قادر است محدوده بهينه واقعي را ارايه نمايد. بدليل اجراي مرحله اي الگوريتم، حجم محاسبات و درنتيجه زمان پردازش داده ها براي اجراي آن کم است. هر چند که با توجه به منطق فعلي روش گروه هاي کليدي اين الگوريتم به صورت دو بعدي ارايه شده اما در صورتي که مباني نظري روش گروه هاي کليدي از دو بعد به سه بعد گسترش يابد، مي توان الگوريتم ارايه شده را به سه بعد تعميم داد. براي اجراي الگوريتم KG-PLO، يک برنامه کامپيوتري با بهره گيري از منطق روش گروه هاي کليدي در محيط Mathematica پياده سازي شده است.