مقاله بهينه سازي منابع انساني راه کاري جهت توسعه ي پايدار سازمان: بررسي تحليلي عوامل و راه کارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۶۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي منابع انساني راه کاري جهت توسعه ي پايدار سازمان: بررسي تحليلي عوامل و راه کارها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله بهره وري
مقاله توسعه
مقاله مديريت عملکرد
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شكي نيست كه عامل انساني مهم ترين بخش تحول و توسعه جوامع بشري در طي سال هاي متوالي محسوب مي شود. رسيدن به قله ي تعالي و توسعه ي پايدار جز در سايه ارتقا منابع انساني مقدور نخواهد بود. به همين منظور و با توجه به نقش بي بديل نيروي انساني در دستيابي به اين امر مهم، در مقاله حاضر به توسعه ي پايدار سازماني از منظر منابع انساني نگريسته شده است. اين مقاله به شناسايي علمي و تحليلي عامل نيروي کار همراه با شناسايي چارچوب و اجزا کليدي مورد نياز جهت بهينه سازي آن مي پردازد. روش به کار گرفته شده در مقاله مبتني بر يک بررسي تحليلي است که ضمن تبيين نقش منابع انساني در سازمان، مفهوم بهينه سازي منابع انساني را مورد بررسي قرار داده و با بهره گيري از مفاهيم منابع انساني به ارايه راه كارهاي عملي در راستاي تحقق توسعه پايدار سازماني مي پردازد. بنابراين نتيجه اين بررسي تحليلي شناسايي راه كارهايي است که با تمرکز بر آن مي توان ساز و کار توسعه پايدار را در سازمان نهادينه و در سايه آن به افزايش بهره وري سازمان اميدوار گرديد. تمرکز بر آموزش حين خدمت، توسعه حرفه اي، نهادينه شدن تغيير و نوآوري، به کارگيري فناوري اطلاعات و تمرکز بر استقرار سيستم هاي مديريت عملکرد به عنوان پنج عامل مهم در راستاي تحقق اهداف ذکر شده در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.