مقاله بهينه سازي ميزان تزريق كلر در شبكه هاي آبرساني توسط الگوريتم ژنتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۲ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ميزان تزريق كلر در شبكه هاي آبرساني توسط الگوريتم ژنتيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي توزيع آب
مقاله ميزان کلر باقيمانده
مقاله تحليل کيفي
مقاله EPANET
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي بهراد
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش جمعيت و گسترش تنوع فعاليتهاي صنعتي و کشاورزي، تامين آب از لحاظ کيفي و کمي روز به روز با دشواري بيشتري همراه مي شود. گندزدايي و کشتن باکتري هاي موجود در آب که ممکن است به صورت شيميايي و يا فيزيکي انجام گيرد، کمترين تصفيه اي است که در هر شبکه آبرساني شهري بايد به اجرا در آيد. آب آشاميدني به روشهاي مختلفي گندزدايي مي شود كه متداول ترين و ارزان ترين روش آن، کلرزني است. يکي از مهم ترين مسايل در زمينه کلرزني، مکان و ميزان تزريق کلر است که بايد به گونه اي انتخاب شود که ميزان کلر باقيمانده در کليه نقاط يک شبکه توزيع آب شهري در محدوده استاندارد بوده و همچنين هزينه هاي مربوطه حداقل گردد. مقدار حداقل کلر باقيمانده به منظور کنترل کيفيت ميکربي آب و مقدار حداکثر آن به منظور کنترل مشکلات مربوط به مزه و بوي آب و همچنين جلوگيري از توليد فراورده هاي جانبي سمي بايد رعايت شود. متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح در شبکه هاي توزيع آب کشور اين مساله گهگاه باعث بروز بحران هاي شديد مي گردد. در اين مقاله ميزان تزريق کلر در محلهاي تزريق با تلفيق يک مدل تحليل هيدروليکي و مدل سازي کيفيEPANET  و يك مدل بهينه سازي غير خطي الگوريتم ژنتيك، بهينه شد. با حل دو مثال كاربردي از شبكه هاي آبرساني نمونه، کارايي مدل در جهت تعيين ميزان بهينه تزريق کلر نشان داده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه تزريق كلر در بيش از يك منبع و انتخاب صحيح اين منابع، در رساندن مقادير كلر باقيمانده در گره ها به مقدار استاندارد موثر است. همچنين نتايج مدل ارايه شده حاكي از كاهش كلر مصرفي در شبكه و افزايش درصد قرار گرفتن مقادير كلر باقيمانده شبكه در محدوده استاندارد بود.