مقاله بهينه سازي ميزان پسماند گندم و تراكم آفتابگردان در كنترل علف هاي هرز و رشد گياه زراعي به روش آناليز پاسخ سطح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۹۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي ميزان پسماند گندم و تراكم آفتابگردان در كنترل علف هاي هرز و رشد گياه زراعي به روش آناليز پاسخ سطح
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند
مقاله تراكم
مقاله سرکوب علف هرز
مقاله آناليز پاسخ سطح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كشاورزي ارگانيك استفاده از پسماند گياهي همراه با تراكم بالاي گياه زراعي از طريق سركوب علف هاي هرز تاثير بسزايي در افزايش رشد گياه دارد. براي به دست آوردن بهترين ميزان پسماند گندم و تراكم آفتابگردان آزمايشي در سال زراعي ۸۷-۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند واقع در امير آباد به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: ۵ ميزان مختلف پسماند گندم شامل صفر، ۲۵۰۰، ۱۲۵۰، ۳۷۵۰، ۵۰۰۰ كيلوگرم در هكتار و سه تراكم آفتابگردان شامل ۵۰، ۷۰ و ۹۰ هزار بوته در هر هكتار نتايج اين آزمايش نشان داد بيشترين رشد گياه زراعي و عملکرد دانه در تراکم ۷۰ هزار بوته و ميزان ۳ هزار کيلو پسماند در هکتار بدست آمده است که در همين مقادير، رشد علف هرز در کمترين مقدار خود بوده است. افزايش تراکم و پسماند به بيشتر از اين مقادير تاثيري در رشد گياه زراعي نداشته و حتي در مواردي باعث کاهش رشد گياه زراعي گرديده است.