مقاله بهينه سازي پارامترهاي تاثيرگذار در توليد سوخت بيوديزل با استفاده از روش ترانس استريفيكاسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي پارامترهاي تاثيرگذار در توليد سوخت بيوديزل با استفاده از روش ترانس استريفيكاسيون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوديزل
مقاله پايلوت فرايند ناپيوسته
مقاله راکتور ترانس استريفيکاسيون
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي هشجين تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زنوزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، به اصلاح عملكرد پايلوت فرآيند ناپيوسته فرآوري بيوديزل از روغن هاي نباتي پسماند پرداخته شده است. با توجه به اهميت رآكتور ترانس استريفيكاسيون، به بهينه سازي شرايط عملكرد اين واحد عملياتي مبادرت گرديد. متغيرها و محدوده مورد بررسي آن ها به ترتيب عبارتند از نسبت مولي الكل به روغن (۳:۱-۹:۱) دماي واكنش(۴۵-۶۵Co) ، ميزان كاتاليزور بازي هيدروكسيد پتاسيم ( ۰٫۲۵تا ۱٫۵ درصد وزني)، و شدت همزني (۲۰۰-۶۰۰rpm) ميزان تبديل واكنش در هر يك از سطوح ذكر شده، فقط در چهار سطح زماني مختلف (۲۰ تا ۹۰ دقيقه) بررسي شد. براي اجراي تحقيق از روش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي استفاده شد. بررسي جداگانه آناليز واريانس متغيرهاي دما، نسبت مولي و دور، بيانگر آن است كه در سطح ۱ درصد اختلاف معناداري در ميزان خلوص بيوديزل در زمان هاي مختلف وجود دارد. مقادير بهينه پارامترهاي مورد بررسي به ترتيب برابر با ۶۵Co،۹۰  دقيقه، ۶۰۰ دور بر دقيقه و۱٫۲۵  درصد وزني حاصل شد. حداكثر درصد تبديل در اين شرايط در مدت زمان ۹۰ دقيقه و برابر با ۹۴ درصد مشاهده گرديد. ميزان اختلاف در درصد تبديل در زمان هاي بيش از ۶۰ دقيقه، بسيار اندك مي باشد. در قالب آزمايشي جداگانه به بررسي اثر زمان بر درصد تبديل اسيدهاي چرب آزاد به متيل استر پرداخته شد. حداكثر درصد تبديل برابر با ۹۵ درصد و در مدت ۲ ساعت حاصل گرديد.