مقاله بهينه سازي چند منظوره در طراحي ياتاقان هاي محوري هيدرواستاتيک مدور با الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي چند منظوره در طراحي ياتاقان هاي محوري هيدرواستاتيک مدور با الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ياتاقان محوري هيدرواستاتيک مدور
مقاله بهينه سازي چند منظوره
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي اردكاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي رحمت آبادي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از يک تابع چند منظوره به طراحي بهينه در ياتاقان هاي محوري هيدرواستاتيک مدور پرداخته مي شود. در مسايل بهينه سازي يک يا چند پارامتر که ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با داده هاي مساله دارند، بهينه مي شوند. معمولا در روش هاي محلي و سنتي امکان بهينه سازي همزمان چندين پارامتر غير مستقيم، ميسر نمي باشد. در اين تحقيق بهينه سازي همزمان مقادير اتلاف انرژي و افزايش دماي روغن به عنوان پارامترهاي موثر در افزايش کارآيي ياتاقان در نظر گرفته مي شود. براي بهينه سازي همزمان انرژي و دما از روش الگوريتم ژنتيک استفاده مي شود. درستي کار با نمونه اي عملي از بهينه سازي چند منظوره مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج بهينه سازي حاصل از تاثير ترکيب همزمان پارامترها با توابع مجزا مقايسه مي شود.