مقاله بهينه سازي چند هدفي منبع تغذيه پالسي براي تفنگ ريلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي چند هدفي منبع تغذيه پالسي براي تفنگ ريلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله بهينه سازي
مقاله منبع تغذيه پالسي
مقاله تفنگ ريلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربلند مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه: به طورکلي در طراحي منابع تغذيه پالسي ولتاژ شارژ بانک هاي خازني و زمان سوئيچ شدن آنها از جمله پارامترهايي هستند که نقش اساسي در شکل و دامنه پالس خروجي ايفا مي کنند. در اين مقاله روشي جديد جهت طراحي منبع تغذيه پالسي پيشنهاد شده است. در اين روش با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت محيط نرم افزار MATLAB مجموعه اي از مقادير ولتاژهاي شارژ بانک هاي خازني و زمان سوئيچ شدن آنها، براي بهينه سازي چند هدفي منبع تغذيه به دست آمده است. در اين ميان مطابق با نيازمندي هاي طراح يکي از اين مجموعه مقادير به عنوان بهترين راه حل انتخاب مي شود. سرعت خروج پرتابه و راندمان کل سيستم اهدافي هستند که در بهينه سازي در نظر گرفته شده اند با اين محدوديت که شتاب آرميچر به کمتر از ۱۰۶ متر بر مجذور ثانيه محدود شود. همچنين نتايج بهينه سازي با اهداف سرعت پرتابه و راندمان کل سيستم به طور جداگانه بررسي شده اند.