مقاله بهينه يابي سبد سرويس در مسايل مسيريابي چند سطحي – چند محصولي و چند قرارگاهي وسايل نقليه با هدف حداقل نمودن هزينه هاي توزيع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۴۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بهينه يابي سبد سرويس در مسايل مسيريابي چند سطحي – چند محصولي و چند قرارگاهي وسايل نقليه با هدف حداقل نمودن هزينه هاي توزيع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسيريابي وسايل نقليه چند ايستگاهي – چند محصولي و چند سطحي
مقاله حداقل نمودن هزينه هاي توزيع
مقاله ضرايب لاگرانژ
مقاله مدلهاي شبكه اي
مقاله تخصيص و تسطيح منابع
مقاله سبد سرويس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كارگري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع بهينه يابي سبد سرويس مسايل مسيريابي وسايل نقليه چند ايستگاهي – چند محصولي و چند سطحي يكي از مهم ترين و در عين حال مشکل ترين مسايل تصميم گيري در حوزه مسايل حمل و نقل ميباشد. تا کنون الگوريتم هاي دقيق، ابتكاري و فوق ابتكاري متنوعي براي حل مدلهاي مختلف مسايل مسيريابي وسايل نقليه ارايه شده است . دراين مقاله يك مدل برنامه ريزي خطي صفر و يك (BLP) براي بهينه يابي سبد سرويس در مسايل مسيريابي وسايل نقليه چند ايستگاهي – چند محصولي و چند سطحي با هدف حداقل نمودن هزينه هاي توزيع ارايه شده است. بعبارت بهتر هدف اين مقاله تعيين ميزان نسبت بهينه حمل و نقل براي هر يک از محصولات در وسايل نقليه براي هريک از مسيرها، نواحي و سطوح با حداقل هزينه توزيع مي باشد. سپس براي حل اين مدل يك الگوريتم كارا طراحي گرديد. اين الگوريتم با استفاده از تخصيص منابع محدود بر پايه ضرايب لاگرانژ، مساله مسيريابي چند محصولي را به چند مساله تك محصولي تبديل مي کند. بعداز حل مدل رياضي هر يک از مسايل مسيريابي تک محصولي، با مقايسه ظرفيت تخصيص داده شده و مورد نياز هر يك از محصولات، ميزان ظرفيت باقيمانده و كل را محاسبه و سپس عمليات تسطيح منابع و بهينه يابي سبد سرويس در بين مسايل مسيريابي تك محصولي انجام ميشود. بر اين اساس بعد از چند مرحله، تسطيح ظرفيت هاي باقيمانده، در صورتي كه بهبود قابل توجهي در جواب مساله حاصل نشود، جواب مساله اصلي حاصل شده است. طراحي آزمايشات و اعتبار سنجي انجام شده در اين مقاله بيانگر استفاده بهينه اين روش از منابع كمياب و كاهش قابل توجه هزينه هاي توزيع ميباشد. اين آزمايشات اعتبار الگوريتم طراحي شده را نسبت به مدل برنامه ريزي خطي صفر و يك در سطح ۹۵ درصد تایيد نموده و زمان حل مسايل را بميزان ۵ برابر كاهش داده است.