مقاله بهينه يابي پوياي توليد نفت در ايران (مطالعه موردي ميدان نفتي هفتگل با تاکيد بر توليد صيانتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بهينه يابي پوياي توليد نفت در ايران (مطالعه موردي ميدان نفتي هفتگل با تاکيد بر توليد صيانتي)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله توليد صيانتي نفت
مقاله تزريق گاز
مقاله بهينه يابي پويا
مقاله برنامه ريزي توليد
مقاله نرم افزار MATLAB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي اقتصادي ومدلسازي در بازار نفت با توجه به مفهوم “تجديد ناپذيري” و قريب الوقوع بودن ورود تکنولوژي رقيب نفت و”تخليه اقتصادي” آن اهميت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سياستگذاري بهينه در توليد نفت، اين بررسي با هدف دستيابي به مسير بهينه توليد نفت  حوزه نقتي  مورد نظر از يک مدل ماکزيمم سازي منافع با قيود و ملاحظات فني توليد استفاده مي کند. مساله بهينه يابي تصريح شده با استفاده از برنامه رايانه اي طراحي شده  در نرم افزارMATLAB  و شرايط اوليه متغيرها و سطوح توسعه مورد انتظار توليد براي  حوزه نفتي حل شده و مسير هاي بهينه  حاصل در چند سناريو  براي دوره ۱۳۶۵-۱۴۲۵ شبيه سازي و تحليل شده است. نتايج بررسي حاکي است، صرف نظر از تفاوت در سناريوها به لحاظ نرخ تنزيل يا دوره برنامه ريزي، مسيرهاي بهينه توليد نفت و تزريق گاز فاصله قابل توجهي با مقادير تحقق يافته دارد. اين نتايج را مي توان فقدان برنامه ريزي اقتصادي در توليد نفت ميدان و استفاده بهينه از منابع گازي در توليد صيانتي آن قلمداد کرد.