مقاله بهينه کردن جداسازي مايعات نفتي توسط برج تقطير با هدف کاهش همپوشاني دمايي محصولات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بهينه کردن جداسازي مايعات نفتي توسط برج تقطير با هدف کاهش همپوشاني دمايي محصولات
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله بهينه سازي
مقاله جداسازي
مقاله همپوشاني دمايي
مقاله تقطير مايعات نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي خراساني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همپوشاني دمايي يکي از مواردي است که در جداسازي مواد نفتي همواره مورد توجه مي باشد. در اين پژوهش به منظور رفع مشکل همپوشاني دمايي منحني تقطير محصولات واحدهايي که خوراک آنها مايعات نفتي است و براي جداسازي آنها از برج تقطير استفاده مي شود مکانيسمي ارايه شده است. در اين مکانيسم ابتدا واحد مورد مطالعه شبيه سازي و سپس با تعريف يک تابع هدف، بهينه سازي شده و شرايط عملياتي بهينه بدون مشکل همپوشاني دمايي منحني تقطير تعيين مي شود. مراحل تعيين تابع بهينه سازي در اين مقاله تشريح و شماي کلي اين تابع ارايه گرديده است. عمليات بهينه سازي با مکانيسم ارايه شده بر روي يک واحد پالايشگاهي که با اين مشکل مواجه مي باشد، اجرا شده است و نتايج نشانگر کاهش چشمگير همپوشاني دمايي بين محصولات جداسازي شده توسط برج تقطير اين واحد و قرار گرفتن آنها در محدوده هاي مطلوب تعيين شده است. به علاوه با توجه به محاسبات اقتصادي صورت گرفته با اعمال شرايط عملياتي بهينه رقم قابل توجه ۲۹۵۸۴۸۶ دلار در سال به سود دهي اين واحد افزوده مي شود.