سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نجاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات
پیام حسینی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمدرضا رافتی –

چکیده:

فعالیتهای ساختمانی بزرگ سهم عمدهای از اقتصاد هر کشور را شامل میشوند. علیرغم این امر، عدم بهره گیری از دانش روز، عدم توجه به مدیریت ساخت صحیح و علمی و استفاده از روشهای قدیمی و ناکارآمد، باعث شده است که نه تنها این صنعت سابقه بدی از نظر ایمنی و سلامت داشته باشد،بلکه در میان دیگر صنایع کمترین بازده اقتصادی را نیز دارا باشد. بهبود بهره دهی تولیدی همیشه دلخواه و ارزشمند است. در نتیجه ابداع روشهای جدید و فرایندهای ساختمانی و مدیریتی خودکار، مورد توجه محققان امر مدیریت ساخت قرار گرفتند. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده الگوریتمهای ژنتیک و همچنین بهره گیری از سرعت کامپیوترها، شیوهای برای بهینه یابی جانمایی وسایل موقتی در کارگاههای ساختمانی ارائه شود.