سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره فرهنگی – سازمان بهره وری انرژی ایران
محمد باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران
نسرین عطاران رضایی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

در طی‌ یک‌ برنامة‌ پژوهشی‌ گسترده‌، کارخانجات‌ تولید شمش‌ آلومینیوم‌ و۳۵ کارخانة‌ بزرگ‌ از صنایع‌ تبدیلی‌ آلومینیوم‌ اعم‌ از تولید پروفیل‌، تولید ورق‌، تولید سیم‌ و کابل، تولید پولک‌ و تیوپ‌ که‌ در بین‌ کارخانجات‌ مشابه‌ بیشترین‌ تولید را داشته‌اند، انتخاب‌ و مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌اند.جهت‌ جمع‌‎آوری‌ اطلاعات‌، پرسشنامه‌های‌ تخصصی‌ مربوط به‌ هر شاخه‌ از صنعت‌ تهیه‌ و به‌ کارخانجات‌ مورد نظر ارسال‌ و سپس‌ جمع‌‎آوری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ شده‌اند . براساس‌ آمار و نتایج جمع‌‎آوری‌ شده‌، شاخصهای‌ مصرف‌ ویژة‌ انرژی‌ و میزان‌ پتانسیل‌ قابل‌ صرفه‌جویی‌ انرژی‌ در شاخه‌های‌ مختلف‌ این‌ صنعت‌، بدست‌ آمده‌ است.
در مرحلة‌ بعد ۴ کارخانه‌ به‌ لحاظ اولویت‌ پتانسیل‌ بالای‌ صرفه‌جویی‌ انرژی‌، برای‌ انجام‌ ممیزی‌ انرژی کوتاه‌ مدت‌ انتخاب‌ و با بررسی‌ خطوط تولید و نصب‌ دستگاههای‌ اندازه‌گیری‌ برق‌ و احتراق‌ در این‌کارخانجات‌، منابع‌ اتلاف‌ انرژی‌ را مشخص‌ کرده‌ و با استفاده‌ از نتایج‌ اندازه‌گیریها، فرصتهای‌ بهینه‌سازی‌ مصرف‌ انرژی‌ فسیلی‌ و الکتریکی‌ و راهکارهای‌ صرفه‌جویی‌ انرژی‌ در گزارش‌ نهایی‌ پیشنهاد و توصیه‌ شده‌ است.
مراحل‌ بعدی‌ این‌ پروژه، تهیه‌ بانک‌ اطلاعات‌ مصرف‌ انرژی‌ و تکنولوژی‌، تهیه‌ و چاپ‌ بروشور از مراحل‌ اجرای‌ پروژه‌ و نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ می‌باشد. مرحلة‌ نهایی‌ پروژه‌ دعوت‌ از متخصصین‌ صنعت‌ آلومینیوم‌ جهت‌ تشکیل‌ شبکة‌ دوستان‌ و ارائه‌ نتایج‌ و راهکارهای‌ پیشنهادی‌ بهینه‌سازی‌ مصرف‌ انرژی‌ در پروژه، در غالب‌ یک‌ همایش‌ خواهد بود.