سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم عارف‌پور – شرکت مهندسی مشاور ساز آب اهواز
دکتر منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سید ابراهیم حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم نجاران – دفتر مطالعات و ساماندهی رودخانه‌ها سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

شکل پذیری جریان در آستانه ورود به سرریز متاثر از شکل هندسی دیواره هدایت می‌باشد. انتخاب حالت بهینه برای شکل هندسی دیواره هدایت نقش بسزایی در عملکرد جریان روی سرریز دارد به همین دلیل هر گونه اغتشاش جریان و تشکیل امواج عرضی در قسمت کانال تقرب می‌تواند تلاطم جریان روی سرریز و کاهش ضریب دبی و حتی افزایش احتمال کاویتاسیون را به همراه داشته باشد. بهینه کردن دیواره هدایت جریان می‌تواند باعث از بین رفتن اینگونه امواج روی سرریز شود. برای این منظور مطالعات روی ۵ دیواره هدایت با شکل‌های هندسی متفاوت برای سرریز سد بالارود انجام شد و پس از بررسی نتایج آزمایشات مشخص شد دیواره هدایت پنجم با مشخصات طول مستقیم ۴ و شعاع ۱۶ متر و زاویه انحنای ۱۱۰ درجه بهترین الگوی جریان در کانال تقرب و روی سرریز را دارا می‌باشد.